• شماره تماس : ۹۰-۳۵۴۱۰۸۸۸-۰۵۱
  • شماره فکس: ۳۵۴۱۰۹۴۲-۰۵۱
  • شماره تلگرام : ۰۹۱۵۸۹۹۰۱۹۲
  • آدرس سایت : www.MirabToos.com
  • آدرس: مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز یک، بلوار تعاون جنوبی، قطعه ۳۳۰
  • ایمیل : info@mirabtoos.com

ارتباط با مدیریت